Anmälan om försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Här anmäler du försäljning av folköl, elektroniska cigaretter, nikotinbehållare eller tobaksfria niktotinprodukter.  

Du bifogar också ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. 

Vi tar ut en anmälningsavgift för den här anmälan. För detaljerad prislista ser vårt taxadokument som du når genom att klicka här.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa