Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten

LÄS MER

Trafikanordningsplanen ska lämnas in i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet planeras att påbörjas. Utmärkning ska utföras enligt handboken Arbete på väg.

Observera att andra tillstånd kan krävas som Grävtillstånd, Upplåtelse av offentlig plats eller Tillstånd för tung, bred, lång transport. Se Lathund vid ifyllningen av ansökningsblanketten som finns på baksidan.

Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Kommunal utveckling
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se