Ansökan om tillstånd för åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten söker du tillstånd och anmäler åtgärder inom vattenskyddsområde.

Du kan till exempel vara fastighetsägare eller entreprenör och vilja göra något av följande:

  • Schakta för byggnader eller infrastruktur
  • Lagra och hantera petroleumprodukter eller kemikalier
  • Lägga upp massor eller avfall
  • Markbereda eller skogsgödsla efter en avverkning
  • Sprida bekämpningsmedel på jordbruksmark
  • Anlägga en jord eller bergvärmeanläggning
  • Anlägga en dricksvattentäkt
  • Bygga en väg

Kontakta oss gärna innan du skickar in ditt ärende

Vilka åtgärder som är tillstånds- och anmälningspliktiga varierar mellan olika vattenskyddsområden. Det kan också vara olika myndigheter som ska hantera ärendena. Ibland är det kommunen och ibland Länsstyrelsen.

Kontakta gärna miljö- och byggkontoret innan du lämnar in din ansökan eller anmälan och berätta inom vilken vattenskyddsområde du vill göra åtgärder. Då kan vi berätta om det är Vindelns kommun eller Länsstyrelsen som ska hantera din ansökan/anmälan. Kontakta oss via miljötelefonen på 0933-140 29. Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 13-14 eller mejla oss på miljo@vindeln.se. Du kan även ringa växelnumret övriga kontorstider och be om att få bli kopplad till en miljöinspektör på 0933-140 00.

Avgift för att utfärda tillstånd

Vi tar ut en avgift för handläggning av ärenden.  Avgiften är timbaserad. För att hitta mer information om gällande taxor samt timavgift kan du klicka här.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933- 140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa