Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Vindelns kommun har rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det kommunen är ansvarig för. Varje förslag får endast behandla en fråga.
 
Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

  • Om du använder e-tjänsten undertecknar du förslaget med e-legitimation.
  • Om du skickar ditt förslag via post behöver du skriva din underskrift innan det skickas till oss. Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor.

Beslut och ärendegång

Om det inlämnade förslaget bedöms vara ett medborgarförslag kommer det att anmälas på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Kommunstyrelsen eller nämnden utreder sedan ärendet och beslutar om ditt förslag ska godkännas eller avslås. Om frågan är av sådan karaktär att kommunstyrelsen eller nämnden inte själva får fatta beslut i ärendet skickas det tillbaka till kommunfullmäktige för beslut efter att styrelsen eller nämnden lämnat ett förslag i ärendet.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa