Ansökan om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt permanentboende inte ska nyttjas under en period: 

  • Du kan ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall (kärl- och säckavfall) från ditt permanentboende (åretruntboende). Du kan ansöka om detta ifall fastigheten inte kommer nyttjas överhuvudtaget under en sammanhängande period på minst 8 månader.
  • Ifall du har enskilt avlopp vid ditt permanentboende kan du i denna e-tjänst också ansöka om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank.  Det medges i maximalt två år om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggningen vara tömd. Efter tömningen får anläggningen inte brukas. Ansökan ska senast inkomma en månad innan önskad uppehållsperiod ska börja gälla.

Om ditt fritidshus inte ska nyttjas under minst en säsong:

  • Du kan ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall (kärl- och säckavfall). Du kan ansöka om detta ifall fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (15 maj – 15 oktober). 
  • Ansökan ska vara inskickad senast 15 april det år som du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett år. 
  • Du kan välja att söka uppehåll för ett eller två år (en eller två hämtningssäsonger).

Grundavgift

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.
 

Avgifter

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa