Attefallsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter utan bygglov. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Du kan göra din attefallsanmälan här.

Förutom attefallshus kan du även använda denna tjänst för att anmäla andra mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Exempel på sådana åtgärder är ny- eller tillbyggnation av sovstugor, garage, altan eller takkupor, så kallade attefallstakkupor.

Läs mer om bygglovsbefriade takkupor på Boverkets webbplats.

Vanligt bygglov krävs däremot för takkupor av större slag eller om det är fler än två stycken på fastigheten. Om fastigheten är k-märkt eller inom strandskyddat område måste du också söka vanligt bygglov.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats.


Vill du veta mer

Boverket har tagit fram en film där de besvarar knepiga frågor om åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Avgifter

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa