Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

LÄS MER

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker för slutet sällskap. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se