Ansökan om särskild kollektivtrafik eller färdtjänst

LÄS MER

Här kan du ansöka om färdtjänst. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun, sociala sektorn
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se