Ansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Här kan du ansöka om försörjningsstöd. Du kan fylla i och skicka in ansökan på två sätt: Om du har e-legitimation, kan du använda e-tjänsten på socialtjänstens medborgarsida. Om du saknar e-legitimation, använd blanketten.

 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation