Ansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Här kan du ansöka om försörjningsstöd. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

E-tjänsten är stängd

Möjligheten till digital ansökan via Socialtjänstens medborgarsida är för närvarande stängd från 2020-12-01 eftersom vi byter verksamhetssystem.

Information kommer att läggas ut på kommunens hemsida när möjligheten till digitala ansökningar öppnas upp igen.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se