Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (allmänhet/slutet sällskap)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Vi tar ut en avgift för din ansökan och skicka kvitto på inbetalning

Alla typer av avgifter finns i vår taxa:  Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622). Kontakta oss gärna om du vill vet mer om vilken avgift som gäller för dig.

Handläggningsavgift för serveringstillstånd ska betalas i förskott, i samband med att ansökan lämnas in. Handläggning av ansökan påbörjas först när avgiften är betald. Avgifterna är samma även om ansökan av någon anledning inte blir beviljad.

Vid ansökan om serveringstillstånd betalar du in avgiften på kommunens bankgironummer 203-3447. Kom ihåg att skriva vad det gäller, från vem och vilket datum ansökan avser. Skicka en kopia på inbetalning via ett meddelande på Mina sidor efter din ansökan är inskickad. Du kan även mejla kvittot till miljo@vindeln.se

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​ Remiss kan även skickas till eventuella grannar som kan bli berörda av verksamheten. 

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 29

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa