Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam

LÄS MER

Här kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall för slam.

 Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se