Ansökan om kompostering av latrinavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du avser att upprätta en latrinkompost och sprida komposterad latrin/mull på fastigheten krävs det att du lämnar in en ansökan samt får ett tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden innan verksamheten påbörjas.

Latrin har ett högt näringsvärde vilket gör att det med fördel kan användas som gödningsmedel i trädgården. Latrin innehåller dock även olika smittoämnen som kan vara skadliga för omgivande miljö. Även mull från olika typer av förmultningstoaletter kan innehålla smittoämnen som inte bör spridas utan behandling. För att säkerställa en god hygienisk hantering med avdödande av eventuella patogena bakterier bör därför latrin och/eller mullrester efterkomposteras före spridning.

Om du har frågor eller funderingar kring avgifter för handläggning och vad som gäller vid hemkompostering kan du läsa mer på vår hemsida om kompostering 

Avgifter

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa