Anmälan om skola- och/eller förskoleverksamhet - miljö- och hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl din verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan den startar. Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor, fritidshem och liknande är anmälningspliktiga. Att utöka sin verksamhet med fler barn/elever kan också vara anmälningspliktigt samt större ombyggnationer, nya/förändrade utemiljöer m.m. 

Avgifter och regler

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för din anmälan enligt gällande taxor.

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Vill du veta mer kan du kontakta oss via mejl miljo@vindeln.se eller ringa 0944-140 00 och be om att få bli kopplad till en miljöinspektör.

 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa