Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola. Om barnet går i årskurs 3 - 9 behöver du endast ansöka om skolskjuts om barnet är växelvis boende, gjort val av annan skola, eller har medicinska eller andra särskilda skäl till ansökan.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F - 9
  • Om ansökan påverkar en vårdnadshavare på en annan adress ska även denna signera ansökan med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa